The Future Group klarte ikke å få på plass en kapitalinnhenting på 50 nye millioner i forrige uke, mens løftene fra investorene stoppet på 47 millioner kroner, skriver DN.I tillegg krevde flere av aksjonærene at selskapet måtte få til en løsning på millionkrav fra kreditorer. Selskapet har ikke betalt de ansatte full lønn for mars, og dersom selskapet skal overleve må det få inn frisk kapital.For å få inn mer penger i en såkalt emisjon, forsøker The Future Group ifølge avisen å lokke med aksjer verdsatt til bare ti øre, bekreftet av The Future Group.- Vi mener ikke denne kursen representerer de underliggende verdiene i selskapet, men vi er nå først og fremst opptatt av å lykkes med å hente inn ny kapital slik at vi kan videreutvikle selskapet, skriver Jo-Inge Fisketjøn, ifølge DN.En pris på ti øre aksjen verdsetter hele egenkapitalen i selskapet til 12,4 millioner kroner. I tillegg kommer så den nye kapitalen selskapet klarer å få inn, minst 50 millioner kroner.Da The Future Group hentet inn kapital høsten i fjor, var kursen på syv kroner aksjen. Selskapet var på papiret da verdt 867 millioner kroner, ifølge avisen.