Vil stryke notering på Oslo Børs

I.M. Skaugen foreslår å stryke aksjene fra noteringen på Oslo Børs.

Som følge av den foreslåtte refinansieringen av I.M. Skaugen (IMSK) foreslår styret i selskapet at noteringen på Oslo Børs strykes, går det frem av innkallingen til ekstraordinær generalforsamling i selskapet 25. april, fremlagt onsdag, ifølge TDN Direkt.IMSK viser til at de har jobbet med en refinansieringsplan, der intensjonen er å etablere selskapet Norgas Carriers AS, som i dag er et datterselskap av IMSK, som morselskap i et refinansiert konsern.Det er ikke intensjonen at Norgas Carriers AS vil være børsnotert.Hovedtrekkene i refinansieringsplanen er at det gjennomføres en emisjon av preferanseaksjer i Norgas Carriers AS på til sammen tre millioner dollar, opplyses det. Provenyet fra emisjonen vil kunne benyttes til å betale påløpte og ubetalte renter og avdrag under IMSKs banklån.Emisjonen garanteres av Kistefos AS, men aksjonærene i I.M. Skaugen SE vil få tilbud om å kjøpe sin forholdsmessige andel av preferanseaksjene.Videre har Norgas Carriers AS intensjon om å tilby aksjonærene i IMSK å bytte sine aksjer i dette selskapet med aksjer i Norgas Carriers AS på en 1-1 basis.Norgas Carriers AS vil i prosessen overta IMSKs sin virksomhet, blant annet ved en gjeldsovertakelse/debitorskifte.Norgas Carriers AS vil tilby å overta IMSKs eksisterende obligasjonsgjeld på rundt 57 millioner dollar, samt de eksisterende banklånene på rundt 55 millioner dollar.Selskapet opplyser at over 50 prosent av obligasjonseierne i IMSK14 har gitt sin tilslutning til refinansieringsplanen og debitorskiftet som beskrevet.- Styret anser at denne planen vil være den beste løsningen for alle involverte parter og I.M. Skaugen SE vil etter dette ikke ha vesentlig finansielle forpliktelser gjeld og derfor ingen låneforfall ila nær fremtid, heter det.