Det forholdsvis «ukjente» danske lakseselskapet Atlantic Sapphire vurderer å gjøre en rettet emisjon på rundt 600 millioner kroner, med en tegningskurs på 37 kroner, ifølge TDN Direkt.Nettoprovenyet vil brukes til fortsatt utvikling og ferdigstillelse av byggingen av selskapets danske produksjonsfasilitetsutvidelse og for videre konstruksjon av produksjonsanlegget i Miami, samt til generelle selskapsformål, opplyses det.Tilretteleggere er Arctic Securities, DNB Markets og Pareto Securities.Prosessen starter i dag klokken 09.30 og slutter klokken 15.00 den 25. april.Atlantic Sapphire kunne fra og med juli 2017 handles på OTC-listen til Verdipapirforetakenes Forbund. Dette var første gang landbaserte lakseaksjer ble omsatt, ifølge en tweet fra gründer og styreleder Johan E Andreassen.Atlantic Sapphire har de siste seks årene drevet landbasert lakseoppdrett i Danmark.Selskapet er i gang med å sette opp anlegg utenfor Miami, Florida, som kan produsere inntil 90.000 tonn årlig. Etter planen vil disse være ferdigstilt i 2026. Målet er å være nærmere de store laksemarkedene, skrev blant annet Finansavisen i en større reportasje om gründeren den 7. april. Siden nyttår har aksjen steget 55,36 prosent og på den unoterte listen verdsettes selskapet til 2 milliarder kroner.Den største eieren er romsdalingen Johan Andreassen, med rundt 20 prosent. Nest største eier er Skagenfondene. Andre eiere med betydelig eierposter er ifølge Finansavisen Stein-Erik Hagen, Runar Vatne og Louise Mohn.