Wilh. Wilhelmsen Holding har kalt inn til ordinær generalforsamling 26. april 2018.I forbindelse med innkallingen har valgkomiteent fremmet forslag om at Trond Westlie blir valgt som nytt styremedlem. Odd Rune Austgulen stiller ikke til gjenvalg som styremedlem.