Åge Remøy nær full kontroll i Forland Shipping

Obligasjonseierne inviteres til å delta i emisjon på 40 mill.

Børs

Fosnavåg-reder Åge Remøy forsøkte i fjor høst, sammen med sine to partnere Magnus Roth og Torsteinn Mar Baldvinsson i selskapet In Nord Vest AS, å ta kontroll over det Bergen-baserte offshorerederiet Forland Shipping som eier de to IMR-subseaskipene «Forland Inspector» og «Rem Saltire».Etter å ha mistet kontrakter for begge skipene sine, var det tradisjonsrike rederiet i knipe. Remøy og partnerne ville gjøre et redningsforsøk.Som en del av en restrukturering skulle Remøy og co overta 100 prosent av aksjene i rederiets morselskap, Frode Bjørn AS, mot at de skjøt inn 100 millioner kroner i frisk egenkapital.Å komme til enighet om en refinansiering med de sikrede långiverne til Forland Subsea AS, eierselskapet til «Forland Inspector», gikk smertefritt.Eierne av et obligasjonslån på 341 millioner kroner som forfaller i september 2018 og som E Forland AS, eierselskapet til «Rem Saltire», er finansiert med, satte seg imidlertid på bakbeina.Remøy og partnerne overtok dermed kun halvparten av rederiet gjennom å spytte inn 60 millioner kroner i ny egenkapital til Forland Subsea.Det var imidlertid aldri snakk om å nøye seg med et «delvis vellykket oppkjøp».Diskusjoner med de misfornøyde obligasjonseierne skal ha pågått mer eller mindre kontinuerlig siden forsøket ble nedstemt i november i fjor, og nå gjør In Nord Vest - med Remøy i spissen - et nytt forsøk på å overta resten av rederiet.I brudd med lånevilkårDet 2008-bygde subseafartøyet «Rem Saltire» -tidligere «Fugro Saltire» - var opprinnelig på kontrakt med oljeserviceselskapet Fugro, men denne ble terminert av Fugro i august i fjor – ni måneder før kontraktens opprinnelige utløp – med effekt fra 1. oktober i fjor.Som kompensasjon for termineringen, mottok selskapet et kontantbeløp i første kvartal, samt eierskap til noe av utstyret på båten.Fartøyet som ved flere anledninger har blitt omtalt som svært populært, har sikret seg en ny kontrakt som varer til september 2018.Dagratene er imidlertid ikke tilstrekkelige til at rederiet vil være i stand til å fullt ut betjene renter og avdrag på obligasjonslånet, og det ventes heller ikke at eventuelle nye kontrakter vil gi høye nok rater.Etter at «Rem Saltire» gjennomgikk en klassing i april, er selskapet i ferd med å bryte lånevilkåret knyttet til andelen tilgjengelige kontanter som må være på minst 20 millioner kroner.Grunnet usikkerhet knyttet til oppstart av den kommende kontrakten og implikasjonene det har på kontantstrømmen, er det derfor usikkert om selskapet kan gjøre opp sine forpliktelser ved neste rentebetalingsdato som er allerede 4. juni.At den nåværende likviditetsposisjonen kan bære rederiet frem til oppturen, anses også som lite sannsynlig.Garanterer for 40 mill.I forbindelse med den foreslåtte restruktureringen vil Remøy og partnerne i In Nord Vest overta den resterende eierandelen på 50 prosent av morselskapet til Forland-konsernet.De vil også bidra med mer kapital dersom eierne av obligasjonslånet til E Forland AS går med på et nytt forslag til endringer i låneavtalen.Det går frem av en fersk innkalling til et obligasjonseiermøte som skal avholdes 7. juni.Forslaget innebærer blant annet at forfallsdatoen forlenges til 30. juni 2021, at minstekravet til likviditet reduseres til fem millioner kroner, samt innføringen av en såkalt cash sweep»-mekanisme.Videre skal det betales faste avdrag to ganger i året på 4,5 millioner kroner, noe som tilsvarer en reduksjon på 75 prosent.Som en del av restruktureringen vil In Nord Vest stille opp med inntil 40 millioner kroner i ny egenkapital til E Forland AS, hvilket er 10 millioner kroner mer enn det som inngikk i forslaget fra i fjor høst.Denne gangen inviteres også obligasjonseierne til å delta i kapitalutvidelsen, nærmere bestemt med opptil 19,6 millioner kroner, tilsvarende 49 prosent. Dersom alle obligasjonseierne deltar med sin pro rata-andel, vil de oppnå en eierandel på 46,67 prosent av utstederen E Forland AS, mens In Nord Vest bevarer kontrollen.In Nord Vest har forøvrig forpliktet seg til å tegne seg for den resterende andelen av kapitalutvidelsen som obligasjonseierne eventuelt ikke benytter seg av.Massiv støtteSom en gulrot til obligasjonseierne, vil selskapet – dersom forslaget godkjennes på det kommende møtet 7. juni – kjøpe tilbake obligasjoner for totalt 30 millioner kroner til 100 prosent av pålydende. Det opplyses at påløpte, men ubetalte renter på disse obligasjonene også vil betales.Syv måneder etter refinansieringsprosessen startet, går det nå mot en endelig løsning.Mer enn 60 prosent av obligasjonseierne skal allerede ha gitt skriftlig støtte til forslaget, opplyses det i innkallingen.For at forslaget skal bankes igjennom kreves en oppslutning på minst to tredjedeler.I november i fjor endte oppslutningen på drøyt 54 prosent.Vil utnytte krisen  In Nord Vest som ble opprettet i 2016 og eies med en tredjedel hver av Remøy, Roth og Baldvinsson, har hentet inn 500 millioner kroner for å investere i kriserammede offshorerederier.I tillegg til investeringen i Forland Shipping, har selskapet brukt 60 millioner kroner på å kjøpe 60 prosent av offshorerederiet Vestland Offshore som eier fire forsyningsskip.Investeringsselskapet har base i Fosnavåg og ledes av Arild Ove Myrvoll.

forland shipping
offshorerederi
restrukturering
åge remøy
magnus roth
fosnavåg
fosnavåg-reder
subsea
obligasjonslån
obligasjonseiermøte
obligasjonseiere
Nyheter
Børs