Advarer mot to aksjer

Jesper Moerholt
Børs

I torsdagens rapport fra Investtech får DNO en kjøpsanbefaling mens Sparebanken Vest og B2Holding får en salgsanbefaling.- DNO ASA har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal etter at kursen har nær doblet seg siden februar. Trendbruddet indikerer i første omgang en svakere stigningstakt. Aksjen beveger seg i en kortsiktig rektangelformasjon med støtte ved 14,85 kroner og motstand ved 16,50 kroner. Et brudd opp gjennom motstanden vil utløse et kjøpssignal. Volumbalanse og momentum er nøytrale. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler etter at Commercial Director Christopher Spencer traff kursbunnen bra når han kjøpte 10.000 aksjer 8. februar. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Investtech.- Sparebanken Vest har hatt en sidelengs utvikling siden sommer i fjor, men investorene har de siste månedene presset kursen ned for å få solgt egenkapitalbevis. Det er nå gitt salgssignal fra rektangelformasjonen. Videre nedgang til 44 kroner eller lavere indikeres. Det er lite støtte under dagens nivå, noe som øker risikoen. Ved reaksjoner opp, er det motstand rundt 48,60 kroner. Volumbalansen er negativ og svekker aksjen ytterligere på kort sikt. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- B2Holding AS has falt over 15 prosent fra kurstoppen i mars og nå har utløst et salgssignal fra en rektangelformasjon. Videre nedgang til 16,20 kroner eller lavere er signalisert. Det ved reaksjoner tilbake er motstanden ved 18,50 kroner. Volumbalansen er sterkt negativ, noe som indikerer at selgerne er aggressive og kjøperne er passive. Negativt momentum svekker aksjen ytterligere. Aksjen er positiv på innsidehandler, men dette endrer ikke salgsanbefalingen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
dno
sparebanken vest
b2 holding
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse