Akastor-investering i riggselskap gjennomført

Akastors Odfjell Drilling-investering er gjennomført.

Deepsea Metro I. Foto: Odfjell Drilling
Børs

Akastor ASA melder at investeringen på 75 millioner dollar i Odfjell Drilling er gjennomført.Etter dette har Odfjell Drilling utstedt totalt 236.736.900 aksjer, 16.123.125 preferanseaksjer og 5.925.000 warrants.

akastor
odfjell drilling
Nyheter
Børs