Aker vurderer å hente penger

Det Røkke-kontrollerte selskapet vurderer obligasjonslån på 500 millioner kroner. 

Børs

Aker opplyser i en børsmelding at selskapet vurderer å utvide det senior usikrede obligasjonslånet ISIN NO0010814502 med 500 millioner kroner.Provenyet skal brukes til generelle selskapsformål, opplyser Aker. Lånet er fra før på 1.500 millioner kroner og forfaller i januar 2023. DNB Markets, Nordea og SEB er valgt som tilretteleggere.

aker
Nyheter
Børs