AKU-tall: Flere i arbeid

Ferske tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) er her. Økonomene fikk rett.

Børs

Fra desember 2017 til mars 2018 ble det 21.000 flere sysselsatte, justert for sesongvariasjoner, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).Det utgjør en økning på 0,4 prosentpoeng i sysselsettingsprosenten.Økningen i sysselsettingen kom blant de over 25 år.Den sesongjusterte arbeidsledigheten var på 3,9 prosent i mars. Den sesongjusterte arbeidsl edigheten viser en nedgang med 3.000 personer fra desember (gjennomsnitt november-januar) til mars (gjennomsnitt februar-april). Dette er innenfor feilmarginen i AKU, heter det fra SSB.Økonomenes forventningerIfølge estimater TDN Direkt har hentet inn var sesongjustert AKU-ledighet ventet til 3,9 prosent.Handelsbanken Capital Markets ventet uendret ledighet på 3,9 prosent på grunn av at sysselsettingen vokser i takt med at flere entrer arbeidsmarkedet og søker jobb.- Vi har hatt en parallell utvikling i sysselsetting og arbeidsledighet, og da blir det heller ikke noe særlig utvikling i ledigheten, sa seniorøkonom Marius Hov i Handelsbanken, ifølge nyhetsbyrået, i forkant av offentliggjøringen av undersøkelsen.Også DNB Markets ventet uendret ledighet på 3,9 prosent.- Det kan være litt tilfeldige svingninger av og til, men det er en underliggende tendens nedover. Det har vært en ganske bra utvikling i sysselsettingen, men når sysselsettingen stiger mye så vil det gjerne følges av en periode hvor det flater ut litt, kommenterte seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.- Ikke like raskt som førMakroanalytiker Tobias Øgrim i SEB ventet ifølge nyhetsbyrået en litt lavere ledighet på 3,8 prosent.- Sysselsettingsveksten stiger ifølge flere indikatorer, og vi forventer at det skal fortsette i takt med sterk underliggende vekst i økonomien. Vi venter at ledighetsraten skal fortsette å trende nedover, med ikke like raskt som tidligere, sa Øgrim til TDN Direkt.

aku-ledighet
ssb
statistisk sentralbyrå
økonomer
handelsbanken capital markets
dnb markets
seb
marius gonsholt hov
kyrre aamdal
arbeidskraft
Nyheter
Børs