Mandag slapp BW LPG nyheten om at de vil fusjonere med Dorian LPG,
hvor transaksjonen er verdsatt til 1,1 milliarder dollar.DNB Markets har holdanbefalinger på begge selskapene. Kursmålet på BW LPG er 31 per aksje, mens meglerhuset har 8.20 dollar på Dorian LPG. J.P. Morgan skriver at "det kombinerte selskapet vil være en markedsleder i det største LPG-shipping-segmentet, med en markedsandel på om lag 24 prosent. Dette er et nivå hvor selskapet kan komme til å klare å utøve markedsmakt. som viste selskapet slo knockout på analytikernes forventninger. 
Dette har også meglerhusene fokus på dagen derpå. - På våre estimater ser forslaget ut til å innebære et bytteforhold som reflekterer dagens netto underliggende verdier for begge selskap. Basert på dagens marked ser dette dermed fair ut. Ser vi imidlertid forbi 2020, legger til grunn et høyere drivstoffpriser og justerer for nye reguleringer mener vi at Dorian LPG kan forsvare en premie, skriver DNB Markets i sin morgenrapport. Ny flåte- Flåten er relativt ny, mens rundt 55 prosent av flåten til BW LPG har en gjennomsnittsalder på 12 år. I en nylig gjennomgang av sektoren medførte dette at vi estimerte spotrater på 29.000 dollar pr dag for Dorian LPG i 2020, og tilsvarende 2020-rater på 24.000 dollar pr dag for BW LPG. Denne differansen vil kunne bety at flere aktører melder sin interesse for Dorian LPG de neste dagene, utdyper DNB Markets. Vil gi stor markedsmaktAnalytikere mener ifølge TDN Direkt at en sammenslåing av BW LPG og Dorian LPG vil være positivt for VLGC-sektoren, og gi det sammenslåtte selskapet en markedsmakt som kan føre til høyere rater.Pareto Securities mener i likhet med DNB Markets at prisen er fair, men peker på at premien som tilbys i forhold til der Dorian-aksjen er blitt handlet tidligere i år er begrenset. - En stor aktør som dette kan etter vårt syn klare å presse ratene oppover", skriver Pareto, ifølge nyhetsbyrået. BW LPG har også lagt frem sine første kvartalstall for 2018 mandag, Selskapet meldte om et resultat etter skatt på minus 8,4 millioner dollar, mot pluss 8,0 millioner dollar i samme periode året før. Analytikerne hadde derimot ventet en bunnlinje på røde 28 millioner dollar, ifølge TDN Direkt. Aksjen stiger i åpningen 4,0 prosent til 32,65 kroner.