Arendals Fossekompani øker topplinjen

Spansk kraft bidrar.

Børs

Arendals Fossekompani melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 35 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 108 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultat per aksje ble 13 kroner, mot 37 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 74 millioner kroner, sammenlignet med 75 millioner kroner i samme periode i 2017.Driftsresultatet ble 82 millioner kroner, mot 94 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 137 til 130 millioner kroner.Spansk kraftDriftsinntektene beløp seg til 1.163 millioner kroner, sammenlignet med 1.107 millioner kroner i 1. kvartal 2017.Konsernet trekker frem spesielt Cogen og morselskapets kraftproduserende enhet som bidragsytere til en positiv topplinjeutvikling.Cogen drifter egne og tredjeparts spanske kraftvarmeverk, og har hovedkontor i Madrid.Ulfoss Invest AS (Kjell Chr. Ulrichsen), Havfonn AS (Morten Sigval Bergesen) og Must Invest AS (Erik Must) er de tre største eierne i Arendals Fossekompani.De tre har hhv. 26,27, 26,02 og 25,19 prosent av aksjene.Rapporten her.

arendals fossekompani
erik must
kraft
Spania
Nyheter
Børs