Bakkafrost kjøper amerikansk lakseimportør

Bakkafrost har kjøper lakseimportøren North Landing.

Aliøki - Funningsfjørður A-71. Foto: Bakkafrost HeinesenMyndir
Børs

Bakkafrost har en inngått avtale om å kjøpe alle aksjene i den amerikanske lakseimportøren North Landing, opplyses det i en pressemelding, ifølge TDN Finans.Avtalen ventes sluttført innen utgangen av mai 2018."Bakkafrosts intensjon med å etablere en driftsbase i USA er for å forbedre vår evne til å betjene våre kunder. Bakkafrost har i løpet av det siste tiåret hatt økt fokus på markedsutvikling, og gjennom kjøpet av North Landing, vil Bakkafrost ha bedre markedstilgang og være i stand til å betjene kundene i et av de største markedene for laks med et bredere utvalg av tjenester", skriver selskapet.North Landing har i dag 36 ansatte, og retter seg hovedsakelig mot den amerikanske østkysten, med salgskontor og prosesseringsfasilitet i Clifton, New Jersey.

bakkafrost
north landing
laks
Nyheter
Sjømat
Børs