Norwegian Finans Holding, Bank Norwegians morselskap, melder om et resultat etter skatt på 410,6 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 325,8 millioner kroner i 1. kvartal i fjor.Resultat per aksje ble 2,20 kroner, mot 1,80 kroner i foregående kvartal.Resultatet før skatt ble 547,4 millioner kroner, sammenlignet med 434,4 millioner kroner i 1. kvartal 2017.Selskapet hadde netto renteinntekter på 1.028,5 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 825,7 millioner kroner i 1. kvartal 2017.
Regnskapet for Bank Norwegian viser et resultat etter skatt på 411,1 millioner og et resultat før skatt på 548,1 millioner kroner i 1. kvartal. Det var opp fra hhv. 326,4 og 435,3 millioner kroner i samme periode i fjor. rapporten presentasjonen
Netto renteinntekter steg fra 825,7 til 1.028,5 millioner kroner.Norwegian Finance Holding står fast ved sin målsetning om utbetaling av utbytte i 2018, og styret sikter mot minimum 0,50 kroner per aksje i løpet av 3. kvartal.Her er og .