Bergen Group med avtale

Bergen Group er tildelt en femårig rammeavtale.

Børs

Bergen Group er tildelt en femårig rammeavtale med en internasjonal operatør på norsk sokkel, ifølge en melding tirsdag.Kontraktsummen er på 40 til 60 millioner kroner for perioden frem til 2023, opplyses det.- Bergen Group AAK har en lang erfaring med å utføre ulike typer service- og vedlikeholds-operasjoner under svært utfordrende forhold både i høyden og på installasjoner med krevende tilgang. Vi har i løpet av våren registrert en økende etterspørsel etter tilkomsttekniske tjenester både i offshore- og i onshore-markedet. Den økte etterspørselen kombinert med nye langsiktige rammeavtaler gir grunnlag for vekst og en utvidelse av arbeidsstokken, sier konsernsjef i Bergen Group, Torgeir Nærø i meldingen.

bergen group
Nyheter
Børs