Betaler ut Strongpoint fra avtale

Alimerka kjøper ut Strongpoint for 3,7 millioner euro. 

Børs

Alimerka kjøper ut den gjenværende tiden av en kontrakt med Strongpoint for 3,7 millioner euro, som partene inngikk februar 2016.StrongPoints kontantstrøm fra transaksjonen tilsvarer kjøpesummen, opplyses det i en børsmelding. Det vil også bli en positiv effekt på resultat før skatt på mellom 15-20 millioner kroner, inntektsført i andre kvartal 2018.- Totalt 725 systemer er installert, noe som er 225 systemer mer enn hva som var planlagt i 2016. Utrullingen har vært en suksess, og etter å ha leid systemene i to år har Alimerka valgt a kjøpe ut den gjenværende tiden av kontrakten", heter det i meldingen.

strongpoint
Nyheter
Børs