Black Sea Property utsetter åpning av resort

Åpningen av Aheloy Beach Resort blir utsatt til neste år.

Børs

Merkur Market-selskapet Black Sea Property AS meldte i begynenlsen av mai om en mulig utsettelse av åpningen av Aheloy Beach Resort.Styret i Black Sea Property AS har nå, sammen med sin bulgarske samarbeidspartner Boyan Bonev, besluttet at åpningen av Aheloy Beach Resort vil utsettes til sommersesongen 2019.Styret har lagt vekt på at den pågående prosessen med UniCredit Bulbank vedrørende et byggelån på 3 millioner euro har tatt lengre tid enn ventet, og styret forventer at utbetaling av et slikt lån til EPO Aheloy (utviklingsselskapet for resorten) tidligst kan skje i slutten av juli 2018.Videre er løsninger for tilkobling til vann- og kloakk-systemer ennå ikke ferdigstilt, og tilkobling til elektrisitetsnett er ennå ikke avklart. Samlet er det styrets vurdering at en utsettelse av åpningen av resorten vil medføre at resorten kan ferdigstilles i større grad i god tid før sommersesongen 2019, og at dette vil muliggjøre forhåndssalg av overnattinger på Resorten.Utsettelsen av åpningen er ikke ventet å ha en vesentlig effekt på EPO Aheloys budsjetterte resultat i 2018 (grunnet en kort sesong basert på salg av restplasser) og selskapet forventer heller ikke at det vil bli nødvendig å innhente ytterligere kapital utover det som allerede er hentet gjennom nylige kapitalforhøyelser. 

black sea property
Nyheter
Børs