Byggma med halvert resultat

Børs

Byggevarekjeden Byggma melder om et resultat etter skatt for videreført virksomhet på 5,9 millioner kroner for 1. kvartal 2018. I samme periode i fjor ble resultatet 12,5 millioner kroner.Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal på 5,9 millioner kroner, mot 16,3  i samme periode i 2017.Salgsinntektene beløp seg til 385,8 millioner kroner, mot 417,2 millioner ved samme korsvei i fjor.Byggmas EBITDA for 1. kvartal var på 20,6 millioner, ned fra 32,7 millioner samme kvartal året før.Usikkerhet- Det er fortsatt knyttet usikkerhet til markedsutviklingen grunnet den økonomiske situasjonen i Europa og i Norge og Norden forøvrig. Styret forventer at aktivitetsnivået i det norske og svenske nybyggmarkedet og ROT-markedet i resten av 2018, vil være på dagens nivå. Usikkerhet i det internasjonale oljemarkedet og det norske boligmarkedet vil kunne påvirke det norske byggevaremarkedet i tiden fremover.Det skriver selskapet i kvartalsrapporten. - En eventuell lemping på egenkapitalkrav og byggeforskrifter vil ha positiv effekt på igangsettingen av nye boenheter i Norge. Innovasjon og teknologiutvikling er en viktig del av konsernets vekststrategi, og det er en sterk vilje til å investere i nødvendig utstyr og kompetanse for å være en ledende aktør i nordisk byggevaremarked også i fremtiden. Rapporten her.

Nyheter
Børs