Dette sier Storebrand i dag

Storebrand avholder kapitalmarkedsdag i dag. Her er budskapet.

Børs

Storebrand arrangerer i dag kapitalmarkedsdag i London med temaet «Compelling combination of self-funded savings growth and capital return from maturing guaranteed back-book».Tidligere kommuniserte finansielle mål videreføres. I tillegg presenteres en oppdatert kapitalprognose og det lanseres nye operasjonelle målsetninger.Tidligere kommuniserte finansielle mål videreføres

  • Egenkapitalavkastning > 10 prosent før amortisering etter skatt
  • Utbytte > 50 prosent etter skatt. Storebrands ambisjon er å betale ordinært utbytte på minst samme nominelle nivå som foregående år per aksje
  • Solvensmargin Storebrand-konsernet > 150 prosent
Oppdatert kapitalprognose
  • Solvensmargin forventes å nå 180 prosent i 2021
  • Garantert forretning forventes å frigjøre 10 milliarder kroner neste 10 år
Storebrand publiserer oppdaterte operasjonelle målsetninger
    Pensjon: Markedsleder i raskt voksende norsk marked for tjenestepensjon. Tosifret premievekst i det svenske markedetPersonmarkedet: Tosifret vekst innenfor sparing og 10 prosent RoE i bankenKapitalforvaltning: Opprettholde posisjonen som Norges største kapitalforvalter med europeisk fotavtrykkForsikring: 5 prosent premievekst, combined ratio på 90-92 prosentKostnader: Kostnadsreduksjon ved å holde nominelt flate kostnader i eksisterende forretning
- Nordmenn blir i økende grad klar over at de må spare både mer og smartere enn før for å opprettholde ønsket levestandard i pensjonisttilværelsen. Alle piler peker mot vekst i det norske sparemarkedet. Med oppkjøpet av Skagen er Storebrand den nest største aktøren i det norske sparemarkedet, og vi er godt posisjonert for tosifret vekst i personmarkedet fremover, sier Odd Arild Grefstad i en børsmelding.Du finner presentasjonene her

storebrand
Nyheter
Børs