DNB-økonom: Dagens soleklare

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, om dagens soleklare markedshøydepunkt.

Dagens soleklare markedshøydepunkt er ifølge Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, Federal Reserves politikkbeslutning.«Det er «ingen» som forventer noen renteendring i dag, så spenningen er utelukkende knyttet til tonen i pressemeldingen. Her blir det neppe noen nevneverdig endring fra sist», skriver Haugland i morgenrapporten.Han viser til at markedet priser inn hele 97 prosents sannsynlighet for et rentehopp i juni, et utfall som ville være helt i tråd med Feds egen prognose. Dermed ser nok sentralbanken liten grunn til å måtte «guide markedene på rett vei», mener økonomen.«Siden forrige møte har vi nærmet oss en viktig milepæl med stormskritt: Kjerneinflasjonen spratt fra 1,6 prosent å/å i februar til 1,9 prosent i mars. Det er gode grunner til å tro at Feds 2 prosentmål nås neste måned, og at vi blir liggende over i årene framover», skriver Haugland.DNB Markets tror renten vil heves tre ganger innen året er omme, og enda fire ganger til innen utgangen av neste år.


Les også