DNB-strateg om høyrentemarkedet: - Nå er farten tilbake

Det er god stemning på obligasjonsdeskene til meglerhusene om dagen. Kredittstrateg forteller om mange selskaper som vil sikre seg lån før markedet tar sommerferie.

- Markedene brukte et par uker på å våkne igjen etter påske, men nå er farten tilbake, sier kredittstrateg Magnus Vie Sundal i DNB Markets til Hegnar.no.Etter en stille måned i primærmarkedet for høyrenteobligasjoner i april med et totalt utstedt volum på beskjedne 1,9 milliarder kroner, begynner meglerhusene å merke en betydelig økning i oppdragsmengden igjen.Dersom man inkluderer riggselskapet Borr Drillings konvertible obligasjonslån som ble plassert dagen før nasjonaldagen, er volumet på totalt 14 milliarder kroner hittil i mai. I januar, februar og mars ble det utstedt høyrenteobligasjoner for henholdsvis 14, 10,9 og 15,4 milliarder kroner, noe som gir et totalvolum på 56 milliarder kroner så langt i år, ifølge Sundal.I hele 2017 som endte med ny rekord, ble det utstedt høyrenteobligasjoner for totalt 117 milliarder kroner. - Risikoappetitten er fremdeles høy, til tross for noe svakere makrosignaler internasjonalt og en pengepolitikk som etter hvert strammes inn, påpeker han.I juli sies det at vinduet til markedet lukker seg som følge av ferieavvikling. Det fører til at det gjerne er et lite rush av selskaper som løper til obligasjonsmarkedet for å hente penger rett før sommerferien.Sundal forteller at det er tilfelle i år også.- For øyeblikket har vi minst åtte dealer som er på vei til, eller i, det nordiske høyrentemarkedet - Og det er kun de som er offentliggjort.Onsdag morgen har flyselskapet SAS meddelt at det vurderer en utvidelse av obligasjonslånet med forfall i 2022 på opp til én milliard svenske kroner.Videre er både Marine Harvest og Bulk Industrier i markedet for å potensielt ta opp nye lån. OljeserviceOljeprisene har fått fart på seg siden nyttår, blant annet på bakgrunn av økt geopolitisk uro. USAs beslutning om å tre ut av atomavtalen med Iran er blant faktorene som har bidratt til den solide oppgangen.Et fat Brent-olje omsettes for rundt 79 dollar, noe som er nesten 20 prosent høyere enn ved årsskiftet. Det har ført til en pen utvikling for oljerelaterte obligasjoner.- I tråd med internasjonale markeder, ser vi at energisektoren har gjort det bedre enn det brede høyrentemarkedet i år. Mens det norske markedet har gitt en totalavkastning på to prosent, har oljerelaterte obligasjoner gitt en avkastning på rundt 4,5 prosent i snitt, forteller DNBs kredittstrateg.Selv med høyere oljepriser og bedre markedsutsikter, tror imidlertid ikke Sundal at det vil komme mange oljeservice-selskaper ut i obligasjonsmarkedet for å hente penger.- Det er fremdeles begrenset med oljeservice-obligasjoner i primærmarkedet, men selskaper med de rette profilene kan hente penger om strukturene er tiltrekkende nok, sier Sundal, og viser til at DNB Markets nylig bisto Borr Drilling med utstedelsen av sitt konvertible obligasjonslån på 350 millioner dollar, tilsvarende 2,8 milliarder kroner, for én uke siden.- Men jeg tror fremdeles ikke vi vil se de «klassiske» usikrede stål-dealene i nær fremtid, hvor vi tidligere så en tynn usikret obligasjonstransje på toppen av mye bankgjeld.OljeferskingerNår det gjelder rene oljeselskaper er historien en annen.- Blant oljeselskaper har vi sett flere dealer fra spennende førstegangsutstedere, sier Sundal, og ramser opp ustedere som Faroe Petroleum, Siccar Point Energy, Point Resources og Pandion Energy, sier SundalDet noe mer etablerte oljeselskapet DNO var ute i markedet i forrige uke, og hentet inn 400 millioner dollar, tilsvarende 3,2 milliarder kroner, gjennom et senior usikret obligasjonslån med løpetid på fem år. Kupongrenten ble fastsatt til 8,75 prosent, og det ble meldt om stor investorinteresse for lånet.- Markedet er åpent for disse aktørene, men renten er litt høyere enn hva vi ser hos mer etablerte aktører med lavere oppfattet kredittrisiko, sier kredittstrategen, og viser til at alle de nevnte selskapene har vært nødt til å betale en kupongrente på mellom åtte og ni prosent for å låne penger i markedet. Diversifisering - Er det noen sektorer som utmerker seg spesielt for tiden?- Oljesektoren har bidratt med spennende dealer og volum i markedet i år. Utover det ser vi fremdeles at appetitten etter eiendomsobligasjoner, primært fra svenske utstedere, fremdeles er sterk.Sundal mener det som er interessant er å se hvor mange forskjellige sektorer som faktisk benytter seg av markedet.- Vi ser fortsatt en høy grad av diversifisering. Vi har også sett at høyrente-utstedere har begynt å lukte på grønne obligasjoner. I dag har blant annet Stena Metall vært i markedet med et nytt, grønt høyrentelån, med høy etterspørsel. Samtidig opplever vi også at en stadig større andel av utstedelsene skjer i Euro. Hittil i år er 34 prosent av volumet i nordisk høyrente utstedt i euro, hvorav det meste kommer fra nordiske selskaper, som gjerne har inntekter i valutaen.Marine Harvest opplyste onsdag at selskapet, avhengig av de rådende markedsforholdene, vurderer å utstede et femårig senior usikret obligasjonslån i nettopp euro.Ut i fra stemningen i markedet og laksepriser som holder seg rekordhøye, virker forholdene å være mer enn gode nok til at det skal by på problemer for John Fredriksens oppdrettskjempe å hente inn ønsket beløp.