Easybank tjente 11,17 mill. i 1. kvartal

Likviditet og kapitalsituasjonen forventes å være god fremover.

Børs

Easybank fikk et resultat etter skatt på 11,17 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot minus 0,34 millioner kroner i samme periode i 2017.Resultat før skatt ble på 15,02 millioner kroner, mot minus 0,46 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.Resultat per aksje endte på 0,24 kroner i 1. kvartal 2018.Netto renteinntekter beløp seg til 47,33 millioner kroner, mot 22,63 millioner kroner.Driftskostnader endte på minus 17,74 millioner kroner i kvartalet, mot minus 15,69 millioner kroner i samme periode året før.Ved utgangen av kvartalet hadde banken en ren kjernekapital (CET 1) på 21,74 prosent. Totale utlån var 1,98 milliarder kroner, mot 1,58 milliarder kroner i samme periode i fjor.Tap på utlån endte på minus 18,95 millioner kroner, mot minus 7,57 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.UtsikterBanken forventer fortsatt god vekst i forbruksfinansiering i tiden fremover. Nye produktområder vurderes, og banken jobber aktivt med å knytte til seg attraktive samarbeidspartnere, heter det i rapporten.Likviditet og kapitalsituasjonen forventes å være god fremover.Les mer i rapporten her.

Nyheter
Børs