Er toppen nådd?

Mye av børsveksten det siste året har i Norge blitt kreditert stigende oljepriser og lav kronekurs. Ifølge CMC Markets' Henrik Sommerfelt får svake makrotall imidlertid tradere til å spørre seg om toppen nå er nådd. 

Er nachspielet for børsfesten i ferd med å ebbe ut?, spør CMC Markets-topp Henrik Sommerfelt i en markedskommentar.- Hovedindeksen på Oslo børs stod fredag ettermiddag i 864 poeng og har med det steget 6 prosent siden nyttår. I samme periode har oljeprisen steget med 12 prosent og norske kroner har holdt seg stabilt lav mot både dollar og euro. At det er positiv korrelasjon mellom oljeprisen og Oslo Børs er det liten tvil om, påpeker han.Han trekker frem at til tross for en liten nedgang fredag, er tradere opptatt av at enkelte geopolitiske forhold taler for videre oppgang i oljeprisen fremover.- Første nøkkeldag er lørdag 12. mai da atomavtalen mellom USA og Iran fornyes. I tillegg er det parlamentarisk valg i Irak samme dag. Her er det stor sannsynlighet for at noe utarter seg, og oljeprisen vil sannsynligvis øke dersom noe går galt. Videre må valget i Venezuela 20. mai nevnes ettersom det ifølge oljeprisanalytiker i DNB Torbjørn Kjus ikke vil bedre situasjonen i en av verdens fremste oljenasjoner, skriver Sommerfelt.Forbli lavSommerfelt påpeker at tradere har merket seg at også én faktor taler for at norsk valuta skal forbli lav.- Kjerneinflasjonen i Norge faller ifølge Norges Bank til rundt 1 prosent og den varslede inflasjonsoppgangen utsettes med et år. Dette bidrar til at Norges Bank får mindre fleksibilitet til å sette opp renten. Spesielt hvis de har ambisjoner om å skape tillit til det nye inflasjonsmålet på 2 prosent. Når renteforventningene går ned, slår det som regel negativt ut for kroneverdien.- På den andre siden har boligmarkedet i Norge tilsynelatende snudd og leverte på fredag sin fjerde måned på rad med oppgang. Dette taler for renteoppgang, skriver CMC Markets-toppen.Av faktorene tradere som tror toppen er nådd har merket seg, mener Sommerfelt er at den europeiske sentralbanken begynner å avvikle pengetrykkingen og at den amerikanske sentralbanken trapper opp pengemakuleringen.- Dette vil medføre en negativ samlet pengetrykking fra de to sentralbankene fra og med juli, noe som vil gå utover likviditeten i markedet, påpeker han.Vil bli satt oppSommerfelt skriver videre at tidene med lav inflasjon i USA også er over, skal vi tro Federal reserve, som denne uken holdt styringsrentene uendret på 1,50 – 1,75 prosent.- Det hersker imidlertid liten tvil om at renten vil bli satt opp ved neste rentemøte i juni. Som et svar på Feds rentebeslutning fortsatte industriindeksen Dow Jones ferden nedover denne uken og ligger fredag kveld på tilnærmet samme nivå som etter korreksjonen i begynnelsen av februar. Fryktindeksen VIX sin stigning på 12,6 prosent torsdag ettermiddag gir også uttrykk for et marked preget av større usikkerhet. - Optimismen later også til å være avtakende i eurosonen, og spesielt i Tyskland, der både Zew- og IFO-indeksen fikk en betydelig nedgang i april, avslutter CMC Markets-toppen.