Erik Johannes Bruce: Ukens viktigste

Vi går ifølge sjefanalytiker Erik Johannes Bruce i Nordea Markets inn i en relativt spennende uke.

Børs

«En relativt spennende uke», kommenterer sjefanalytiker i Nordea Markets Erik Bruce i morgenrapporten.Han viser til at Norges Bank får mye å fordøye nå når de for alvor starter arbeidet med ny renteprognose.«Både dagens oljeinvesteringstelling og fredagens registret ledighet er viktige input, og onsdagens detaljhandel er heller ikke helt uten betydning», skriver Bruce.I USA er det non farm og ISM uke og fra euroland får vi mai inflasjon.Vekst i 2019Mandag morgen kom Statistisk sentralbyrås (SSB) undersøkelse av oljeselskapenes investeringsplaner.Virksomhetenes førstegangsanslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på oppgang i 2019, ifølge SSB.Nye 2018-anslag er nedjustert, men viser fortsatt vekst sammenlignet med 2017.I investeringsundersøkelsen gjennomført i mai anslås samlede investeringer i 2019 til om lag 211 milliarder kroner målt i løpende verdi, tilsvarende en vekst på 7,4 prosent.Nordea Markets regnet i forkant med at undersøkelsen ville indiker bra vekst begge årene og ikke langt fra Norges Banks anslag (henholdsvis 7,4 og 8,2 prosent).Stengt mandagI både Storbritannia og USA holder markedet stengt i dag.Tirsdag blir ifølge Bruce nok en rolig dag, men fra Sverige og USA får vi statistikk på konsumentsentiment. Onsdag får vi HICP-inflasjon fra Tyskland og Spania.«Disse vil gi en indikasjon på inflasjonen for eurosonen som kommer torsdag. Fra Norge får vi detaljomsetningen for april fra SSB», skriver analytikeren.Torsdag får vi inflasjonstall for eurosonen.Nordea Markets venter at den underliggende prisveksten i eurosonen kommer opp noe etter å ha blitt holdt nede av midlertidig faktorer.Vi får også PCE inflasjon fra USA. Fra Norge får vi kredittindikatoren fra SSB.Viktigst fredag«Viktigst fredag er jobbrapporten fra USA, og igjen vil fokus være på lønnsveksten. Vi får også konjunkturindikatorene ISM for USA og PMI for Storbritannia og Norge», heter det.Fra Norge får vi i tillegg arbeidskraftundersøkelsen fra NAV.«Spørsmålet her er om fallet i ledighet har stanset opp på et litt høyere nivå enn Norges Bank venter. Vi tror ikke det. Det er bra fart i sysselsettingen for øyeblikket og vi tviler på at tilbudet holder følge», avslutter Bruce.

makro
nordea markets
erik bruce
Nyheter
Børs