Faroe Petroleum venter oppkjøpsforsøk fra DNO

Investeringsbanken Rotschild skal være hyret inn av Faroe Petroleum som venter at DNO vil forsøke seg på et oppkjøp.

Børs

I løpet av en tidagers periode i starten av april, kjøpte det norske oljeselskapet DNO seg opp til en eierandel på 28,71 prosent i Faroe Petroleum.Totalt har DNO lagt om lag 1,5 milliarder kroner på bordet for aksjene. Det har blitt spekulert i om DNO vil forsøke seg med et fullblods oppkjøp, men det har blitt avvist av selskapet.Da aksjekjøpene startet 4. april meldte selskapet det ikke hadde noen intensjon om å komme med et bud på hele selskapet.En slik uttalelse betyr, i henhold til regelverket, at selskapet ikke kan krysse grensen på 30 prosents eierskap før det har gått seks måneder.Dersom DNO hadde kjøpt seg til en eierandel på over 30 prosent, ville det utløst en plikt til å by på de resterende aksjene i Faroe Petroleum.I stedet skriver DNO i sin kvartalsrapport at eierandelen komplementerer selskapets eksisterende portefølje på 19 letelisenser på norsk- og britisk sokkel.Rustet til kampFaroe-ledelsen ruster seg likevel for at det kan komme et bud på hele selskapet.Industrikilder forteller til nyhetsbyrået Reuters at det Færøyene-baserte oljeselskapet i den forbindelse har hyret inn investeringsbanklen Rothschild. Kildene tror nemlig at DNO vil prøve seg når den nevnte seksmånders-perioden løper ut."Vi tror DNO vil sette inn ytterligere tiltak og fullt ut kjøp Faroe Petroleum, da den nåværende eierstrukturen er fragmentert blant flere store institusjoner og noen få private aksjonærer, men timingen er høyst usikker, skrev analytiker Anders Torgrim Holte i Danske Bank, i et notat gjengitt av Reuters fra midten av april.Hverken Rotschild eller DNO har ønsket å kommentere saken overfor nyhetsbyrået.Konsernsjef Graham Stewart i Faroe Petroleum forteller til Reuters at de vil fortsette å bruke Rotschild, noe de også har gjort ved en tilsvarende anledning tidligere.Vurderer nytt lånDNO opplyste forøvrig i en børsmelding i midten av forrige uke at selskapet har hyret inn meglerhuset Pareto Securities til å arrangere møter med obligasjonsinvestorer.Avhengig av markedsforhold og betingelser, kan en transaksjon følge, skrev selskapet i meldingen.DNO har fra før av kun et utestående obligasjonslån i det norske markedet.Det er et femårig senior usikret lån på 400 millioner dollar, tilsvarende 3,2 milliarder kroner, som ble utstedt i 2015 og forfaller i juni 2020.Obligasjonslånet har en fast kupongrente på 8,75 prosent.

dno
faroe petroleum
oppkjøp
oppkjøpsrykter
rotschild
oljeselskaper
olje og gass
nordsjøen