Farstad Supply har solgt to AHTS-er

Farstad Supply AS, heleid av Solstad Farstad ASA, har solgt to AHTS-er.

Børs

Farstad Supply AS, heleid av Solstad Farstad ASA, har solgt AHTS-fartøyene Far Senior (bygget i 1998) og Far Sailor (bygget i 1997).Fartøyene ble overlevert til ny eier i dag.Salget vil bare føre til marginale regnskapseffekter i 2. kvartal.

solstad farstad
Nyheter
Børs