Fearnley om LNG-markedet: - Bunnen er nådd

LNG-rederiene har falt kraftig på Oslo Børs siden nyttår. Nå mener Fearnley Securities at det skal snu, og anbefaler investorene å laste opp.

LNG-ratene i spotmarkedet har mer enn halvert seg fra 85.000 dollar pr. dag i slutten av januar til sitt nåværende nivå på rundt 40.000 dollar pr. dag.Selv om det er i tråd med historiske sesongmønstre, og at første kvartal bød på det beste spotmarkedet på fire år, har flere LNG-aksjer fått hard medfart på børsen.Av de Oslo-noterte rederiene har det gått verst utover Höegh LNG som er ned rundt 25 prosent siden årsskiftet. Awilco LNG som kontrolleres av Wilhelmsen-familien og John Fredriksen-dominerte Flex LNG er ned henholdsvis 21 prosent og 16 prosent i samme periode.Nå mener imidlertid meglerhuset Fearnley Securities at bunnen i LNG-markedet er nådd.Aktivt spotmarkedFearnley-analytikerne Espen Landmark Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby skriver i en fersk analyse at spotmarkedet har vært svært aktivt de siste ukene.Utviklingen i antallet slutninger i spotmarkedet har vært positiv uke over uke, noe som har resultert i en reduksjon på rundt 50 prosent i tilgjengelig spot-tonnasje, ifølge analytikerne.«I forkant av vintersesongen er det nå en økende interesse for periodekontrakter, og med fortsatt sterk kinesisk importvekst (opp 59 prosent på årsbasis i første kvartal 2018), mener vi at andre halvår 2018 kan minne om andre halvår 2017 da kineserne raskt gikk fra å være overdekket til underdekket, noe som resulterte i en massiv etterspørselsvekst etter spotfrakt», skriver analytikerduoen.Den kinesiske appetitten for LNG skyldes at landet, i likhet med land som Sør-Korea og India, forsøker å bytte ut kull med mer miljøvennlige alternativer. Ifølge Fearnley, ventes det en økning i kinesisk LNG-import på mellom 20-25 prosent i inneværende år.Japansk risikoDen største risikoen til LNG-prisingen etter Fearnley-analytikernes syn er lavere etterspørsel fra Japan som er verdens største LNG-importør.Japan søker å dreie energimiksen sin mer over mot sol- og vindkraft, og basert på møter med flere energi- og atomkraftselskaper i Japan, er Fjermestad og Jarlsby av det inntrykket at Japan vil ha et overtilbud av LNG på mellom 10 og 15 millioner tonn pr. år de neste årene, noe de vil forsøke å selge videre andre steder.Kinesernes sterke importvekst bare i 2017, kan imidlertid tyde på at Kina har veid opp for Japans fallende etterspørsel helt på egenhånd, mener de.Anbefaler kjøp«Vi gjentar vår kjøpsanbefaling på LNG-sektoren, og ser solid oppside i rederiene gjennom bedring i spotratene som vi mener kan nå 100.000 dollar pr. dag i 2020», skriver Fearnley-analytikerne og trekker frem rederiene med størst eksponering mot spotmarkedet som de mest attraktive.Aller størst oppside ser meglerhuset hos rederiet Flex LNG der John Fredriksen er største eier. Ved utgangen av 2017, eide han 51,90 prosent av aksjene gjennom Geveran TradingKursmålet på 18 kroner indikerer en potensiell oppside på 64 prosent fra dagens nivå.Når det gjelder Awilco LNG, har meglerhuset et kursmål på seks kroner, eller nøyaktig 50 prosent høyere enn det aksjen sist ble omsatt for, mens kursmålet til Hoegh LNG er satt til 64 kroner, om lag 32 prosent høyere enn mandagens nivå.