Finansdirektør selger aksjer

Børs

Lars Peder Fensli, finansdirektør i Arendals Fossekompani, har i dag solgt 113 aksjer i selskapet.Det er jo ikke en videre stor post, men ettersom de ble solgt for 3.464,25 kroner stykket, betyr det at han frigjorde 391.460,25 kroner.Etter salget eier Lars Peder Fensli 187 aksjer i selskapet.

arendals fossekompani
Nyheter
Børs