Forskningssjef anbefaler tre aksjer

I fredagens rapport fra Investtech anbefaler forskningssjef Geir Linløkken kjøp av aksjer i Kongsberg Automotive, Entra og Link Mobility. Sistnevnte får kun en svak kjøpsanbefaling.- Kongsberg Automotive la frem førstekvartalsrapporter tirsdag 8. mai og steg tre prosent. Aksjen viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70, og kursen kan gjerne gå raskt videre de kommende dagene. Det er nå støtte ved cirka 8,80 kroner og motstand ved cirka 11.80 kroner. Kongsberg Automotive er maksimalt positiv på innsidehandler, skriver Linløkken.- Entra ASA brøt ned gjennom gulvet i den stigende trendkanalen på mellomlang sikt tidlig i år. De siste ukene har aksjen reagert tilbake og ligger innenfor trendkanalen igjen. Dette indikerer fortsatt god kjøpsinteresse blant investorene og videre kursoppgang. Volumbalansen er sterkt positiv, med høy omsetning på dager med kursoppgang og lav omsetning på dager med kursnedgang. Dette er et sunnhetstegn. Sterkt momentum, med RSI over 70, viser økende optimisme blant investorene og styrker aksjen ytterligere. Entra har motstand ved 121 kroner og støtte ved 108 kroner på mellomlang sikt. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at styremedlemmer Widar Salbuvik og Katarina Staaf kjøpte aksjer i selskapet i februar, skriver investeringsdirektøren.Det er verdt å merke seg at Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet.- Link Mobility presenterte førstekvartalsrapporter onsdag 9. mai og sluttet dagen 80 øre opp. Aksjen ga kjøpssignal fra en stor omvendt-hode-og-skuldre-formasjon i midten av desember i fjor. Etter å ha falt svakt tilbake de siste månedene, har aksjen de siste ukene på nytt skutt fart. Det kortsiktige momentumet i aksjen er nå sterkt og positiv volumutviklig indikerer at kjøperne er aggressive. Aksjen nærmer seg motstanden ved 150 kroner. Et brudd og sluttkurs over dette nivået vil være et klart kjøpssignal i aksjen. Ved reaksjoner tilbake er det nå støtte ved henholdsvis 145 kroner og 138 kroner på kort og mellomlang sikt. Link er svakt positiv på innsidehandler etter kjøp fra CEO, CCO og et styremedlem i fjor høst, avslutter Investtech.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også