Frontline snur pluss til minus

Frontline leverer (røde) tall for 1. kvartal 2018.

Børs

Frontline melder om et resultat etter skatt på minus 13,6 millioner dollar i 1. kvartal 2018, mot 27,1 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,08 dollar mot 0,16 dollar ved samme korsvei i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 169,6 millioner dollar, sammenlignet med 177,1 millioner dollar i 1. kvartal 2017.Frontline har dekket 78 prosent av driftsdagene for VLCCer i spotmarkedet i andre kvartal 2018 til tidscerteparti-ekvivalente rater på 11.600 dollar per dag, går det frem av kvartalsrapporten.For suezmaxskipene i spotmarkedet er 70 prosent av driftsdagene dekket til rater på 14.500 dollar per dag i kvartalet, mens det for LR2-skipene i spotmarkedet er 72 prosent av driftsdagene dekket til rater på 12.400 dollar per dag i kvartalet.Videre går det frem at Frontline estimerer en balanserate på kontantbasis ut 2018 på tidscertepartiekvivalente rater til rundt 22.700 dollar per dag for VLCCer, og 16.300 dollar pr dag for LR2-skip.For suezmax-skip ser rederiet en balanserate ut 2018 på 18.500 dollar per dag.Her er rapporten og presentasjonen

frontline
Nyheter
Børs