Gaslog har bestilt LNGC-skip

Børs

Gaslog har signert en kontrakt med Samsung Heavy Industries for bygging av en LNGC, "HN 2262", på 180.000 kubikkmeter, ifølge TDN Direkt. Levering er ventet tredje kvartal 2020.  Det opplyses også om at rederiet har signert syvårs timecharter med et heleid datterselskap av Centrica for et LNGC-nybygg, med en rate på linje med markedsratene, ifølge nyhetsbyrået. Gaslog og Centrica har separat gått med på opsjonalitet i forhold til det faktiske skipet som skal benyttes i charteret. Dette tillater at enten "HN 2212" eller "HN 2274", som begge er nybygg uten forpliktelser med levering i henholdsvis tredje kvartal 2019 og andre kvartal 2020, kan benyttes i stedet for "HN 2262".Gaslog Partners har retten til å anskaffe skipet som brukes i Centrica-charteret.

gaslog
Nyheter
Børs