GoodBulk fosser mot Wall Street

Tørrbulkrederiet har søkt om børsnotering i New York, og blir bistått av en hel hær av meglerhus.

Børs

Det Bermuda-registrerte tørrbulkrederiet GoodBulk har sendt inn et såkalt F1-skjema til det amerikanske finanstilsynet (SEC) i forbindelse med en foreslått IPO av selskapets aksjer, fremgår det av en melding sendt ut rett før helgen.   Målet med noteringen er blant annet å skaffe kapital for å gjøre den allerede hurtigvoksende flåten til det drøyt halvannet år gamle rederiet enda større.Dersom noteringen kommer i mål, blir det den første normale shippingnoteringen i New York på tre år, rapporterer bransjeavisen Tradewinds.Capesize-fokusGoodBulk, som for øyeblikket er notert på den norske OTC-listen, ble etablert i oktober 2016 med mål om å bygge et ledende tørrbulkrederi med fokus på investeringer i høykvalitetsfartøyer i annenhåndsmarkedet.I januar 2017 hadde rederiet ett fartøy på vannet. Siden da har flåten vokst seg mye større.Inkludert et nybygg som har ventet levering i løpet av juni, består nå flåten av totalt 25 tørrbulkfartøy bygget mellom 2005 og 2013, derav et er av typen Panamax, to er av typen Supramax, og resten er av typen Capesize.Av IPO-prospektet fremgår det at GoodBulk har inngått en avtale som innebærer at dersom børsnoteringen er fullført innen 15, juli, vil rederiet kjøpe inntil fem annenhånds Capesizer for totalt 178,75 millioner dollar, tilsvarende nær 1,5 milliarder kroner.Dersom kjøpet av disse fartøyene går i boks, vil GoodBulk ha en flåte på 30 fartøy med en gjennomsnittlig alder på 8,8 år og en total bærende kapasitet på fem millioner dødvekttonn.Selv om rederiet har siktet seg inn på å investere i fartøy i spekteret mellom 50.000 og 210.000 dødvekttonn, så mener ledelsen at Capesize-fartøyene – som er på rundt 175.000 dødvekttonn -  representerer den mest attraktive risikojusterte avkastningen blant alle fartøystørrelsene i tørrbulksegmentet.En hel hær av meglerhus er hyret inn for å bistå med noteringen, og blant disse er de norske meglerhusene Clarksons Platou Securities og Pareto Securities som begge har egne kontorer i New York.Morgan Stanley og Credit Suisse leder arbeidet, mens Evercore ISI, UBS og ABN Amro er de andre meglerhusene som er med på prosessen.  KjempegevinstKun 18 måneder etter at GoodBulk ble etablert, seiler rederiet allerede inn solide overskudd. Dermed blir det også utbytte på aksjonærene.I første kvartal endte overskuddet på 9,0 millioner dollar, tilsvarende 72 millioner kroner, etter et tap på 350.000 dollar i fjorårets første kvartal som også var det første fulle kvartalet med drift.Overskuddet inkluderte en salgsgevinst på 5,4 millioner dollar knyttet til den 2003-bygde Capesizen «Aquabeauty» som ble solgt for 14,7 millioner dollar til et gresk rederi i januar, kun ti små måneder etter at fartøyet ble levert.Driftsinntektene beløp seg til rett under 35 millioner dollar, etter en kraftig opptur fra 3,5 millioner dollar i samme periode året før, noe som skyldtes en kombinasjon av både betydelig større flåte og høyere rater.Gjennomsnittlig TCE-rate for Capesizene var på 14.672 dollar pr. dag i kvartalet. Panamax-fartøyene tjente i snitt 13.679 dollar pr. dag, mens Supramax-fartøyene hadde en gjennomsnittlig inntjening på 11.256 dollar pr. dag.«GoodBulk fortsetter å levere på planen sin om å bygge en ledende eier av tørrbulkskip med en strategi om aktiv forvaltning av eiendelene og lav finansiell gearing for å skape en portefølje med betydelig operasjonell gearing i et stigende tørrbulkmarked», het det i rapporten.UtbytteVed utgangen av første kvartal hadde rederiet 32,1 millioner dollar, tilsvarende 257 millioner dollar, i kontanter, samt 107 millioner dollar tilgjengelig under rederiets fire kredittfasiliteter.Styret besluttet, på bakgrunn av det solide overskuddet, å betale ut 0,22 dollar pr. aksje, eller totalt 6,5 millioner dollar, i utbytte til aksjonærene.  Det tilsvarer totalt 53 millioner kroner. Videre har GoodBulk som intensjon å betale ut mellom 25 og 50 prosent av resultatet til aksjonærene på kvartalsbasis i form av enten utbytte eller tilbakekjøp av aksjer.Rederiets aksje ble sist omsatt for 125 kroner på OTC-listen, noe som verdsetter rederiet til rett i underkant av 3,7 milliarder kroner.

goodbulk
ipo
børsnotering
wall street
New York
clarkson platou securities
pareto securities
tørrbulk
rederi
otc-listen
Nyheter
Shipping
Børs