Grieg Seafood: 1. kvartal

Grieg Seafood leverer tall for 1. kvartal 2018

Børs

Grieg Seafood melder om et resultat etter skatt på 228 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot minus 60 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 2,01 kroner, mot minus 0,61 kroner ved samme korsvei i fjor.Se kvartalspresentasjonen LIVE her kl. 09.00 Driftsinntektene beløp seg til 1.517 millioner kroner, sammenlignet med 1.422 millioner kroner i 1. kvartal 2017.Det ble slaktet 11.433 tonn laks i første kvartal 2018, opp fra 8.552 tonn fra samme periode i fjor, en økning på 34 prosent. Snittprisen i kvartalet var ned 5,36 kroner per kilo fra samme periode i fjor. Realisert pris for selskapet var ned kun 2,70 kroner per kilo, blant annet som følge av mye slakting mot slutten av kvartalet, da prisene var på det høyeste, opplyses det i rapporten.- Grieg Seafood har et overordnet mål om å øke produksjonen med minimum 10 prosent hvert år frem til 2020. Videre har konsernet en ambisjon om at produksjonskostnadene skal være på nivå med, eller lavere enn gjennomsnittet for næringen. Et av de viktigste tiltakene for økt produksjon er å øke smoltkapasiteten og å sette ut større smolt. I 2017 satte vi ut 26 millioner smolt. Smoltutsettet vil også ligge på dette nivået i inneværende år. Dette gir et godt grunnlag for å nå et slaktevolum på 100 000 tonn i 2020, sier CEO Andreas Kvame.Lavere global produksjon enn ventet har økt lakseprisene gjennom første kvartal. På lang sikt ventes det ifølge rapporten at forholdet mellom tilbuds- og etterspørselssiden for laks normaliseres, noe som gir grunnlag for gode markedspriser fremover. For andre kvartal 2018 venter Grieg Seafood å slakte rundt 21.400 tonn. For hele 2018 ventes et slaktevolum på rundt 80.000 tonn, tilsvarende en økning på 28 prosent i forhold til 2017.Her er rapporten og presentasjonen

grieg seafood
Nyheter
Børs