Gruveselskap satser milliarder på superlønnsom litiumproduksjon

«Nemaska Lithiums intensjon er å legge til rette for tilgang til grønn energi til nytte for menneskeheten».

Litium har historisk sett vært et biprodukt fra kjemikalieproduksjon, men med fremveksten av elbiler og smarttelefoner, der metallet utgjør en viktig del, har etterspørselen skutt i taketMetallet har blitt så ettertraktet at det ikke lenger finnes ledig produksjonskapasitet i verden, noe som gjør at leverandørene nærmest sitter på en gullgruve – billedlig, og nesten bokstavelig talt.Prisene har steget fra 7.000 dollar pr. tonn i starten av 2016 til rundt 15.000 dollar pr. tonn nå, og i spotmarkedet, som riktignok utgjør en svært liten del av det totale markedet, omsettes litium for opptil 23.000 dollar pr. tonn.Quebec-baserte Nemaska Lithium som er børsnotert i Toronto, har som mål om å utnytte denne enorme etterspørselen ved å bli en stor internasjonal leverandør av «high purity» litium.Mer miljøvennligSelskapet jobber derfor med å skaffe finansiering til et integrert gruve- og hydrokjemikalieprosjekt til en verdi av om lag 800 millioner kanadiske dollar, tilsvarende 6 milliarder kroner.Les også: Hentet milliarder til potensiell gullgruveInkludert midler som skal finansiere et års drift og to år med renter, ender totalen på 900 millioner dollar, eller rundt 7,3 milliarder kroner.Pengene skal gå til utvidelse av Whabouchi-gruven selskapet eier i Quebec, et av områdene med størst forekomster av «hard rock litium» i hele verden, samt byggingen av en helt ny fabrikk for prosessering av litiumkonsentratet som blir tatt ut fra gruven.I motsetning til konkurrentene fra Australia som hovedsakelig sender konsentratet til Kina for prosessering, vil Nemaska gjøre dette selv ved fabrikken litt lenger sør i Shawinigan som ved hjelp av en hydrokjemikalieprosess skal produsere «High purity» litiumhydroksid og litiumkarbonat på en måte som både er mer miljøvennlig og mer kostnadseffektiv enn det konkurrentene klarer.Når det nye prosjektet er ferdigstilt, noe som etter planen skal skje i midten av 2020, vil Nemaska Lithium produsere 33.000 tonn litiumkarbonatekvivalenter (LCE) pr. år.Svært lønnsomtEtter å ha forhåndsolgt noe av produksjonen til rabatt for å sikre finansiering, er det ventet at selskapet vil oppnå en snittpris på 12.500 dollar pr. tonn.Med en kostnad på 3.500 dollar pr. tonn, som ifølge Nemaska er godt under halvparten av de største konkurrentene, ligger selskapet an til å få en særdeles hyggelig topp- og bunnlinje.Gitt at prisene holder seg der de er i dag, vil selskapet oppnå et årlig driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på mellom 340 og 360 millioner dollar ved full produksjon. Det tilsvarer mellom 2,8 og 2,9 milliarder kroner. For å finansiere prosjektet har selskapet – i tillegg til obligasjonslånet på 350 millioner dollar - fått inn rundt 100 millioner kanadiske dollar, tilsvarende rundt 633 millioner kroner, fra japanske Softbank som dermed har sikret seg en eierandel på 9,99 prosent. Videre har naturressurs-fondet Orion Resources spyttet inn 150 millioner amerikanske dollar.De største eierne er Investment Quebec, Landstone Capital Resources og BlackRock, verdens største kapitalforvalter.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også