Her er tallene til Nordic Mining

Nordic Mining fikk et resultat før og etter skatt på minus 13,7 millioner kroner i første kvartal 2018, mot 0 for tilsvarende periode i fjor.Driftsresultatet endte på minus 12,1 millioner kroner, mot 10,1 millioner kroner ved samme korsvei i fjor. Selskapets kontantbeholdning er per utgangen av første kvartal 64,6 millioner kroner, opp fra 21,5 millioner kroner.