Ib Kunøe handler i Atea

Styreleder Ib Kunøe i Atea har kjøpt aksjer i selskapet.

Børs

Styreleder Ib Kunøe i Atea har ifølge en melding kjøpt 27.979 aksjer i selskapet til en gjennomsnittkurs på 120,774 kroner per aksje.Etter transaksjonen eier Kunøe og nært tilknyttede 27.102.327 aksjer i Atea, tilsvarende 25,2 prosent av aksjene i selskapet.

atea
ib kunøe
aksjer
Nyheter
Børs