IEA jekker opp

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli høyere enn tidligere antatt.

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 60,04 millioner fat per dag i 2018, oppjustert fra det tidligere anslaget på 59,93 millioner fat per dag, skriver TDN Direkt.Nyhetsbyrået viser til IEAs seneste månedsrapport publisert onsdag, sammenlignet med forrige månedsrapport.Tallene inkluderer råolje, kondensater og NGL, samt olje fra ikke-konvensjonelle kilder.USAs produksjon estimeres til 13,23 millioner fat per dag i 2017, stigende til 14,82 millioner fat per dag i 2018.I april er samlet produksjon fra land utenfor Opec ifølge TDN Direkt anslått til 59,41 millioner fat per dag, sammenlignet med 59,31 millioner fat per dag i februar.Opecs produksjon inkludert NGL anslås til 38,58 millioner fat per dag i april, fra 38,69 millioner fat måneden før.Kartellets råoljeproduksjon estimeres å ha utgjort 31,65 millioner fat per dag i april, mot 31,78 millioner måneden før.Ifølge IEA, var Saudi-Arabias oljeproduksjon 9,92 millioner fat per dag i april, sammenlignet med 9,92 millioner fat per dag måneden før, skriver nyhetsbyrået.Irans oljeproduksjon var 3,82 millioner fat per dag i april, fra 3,81 millioner fat per dag måneden før mens Iraks oljeproduksjon var 4,41 millioner fat per dag i april, fra 4,44 millioner fat per dag måneden før.Nigerias oljeproduksjon var 1,59 millioner fat per dag i april, fra 1,62 millioner fat per dag måneden før og Libyas oljeproduksjon var 0,99 millioner fat per dag i mars, mot 1,03 millioner fat per dag måneden før.