IFO-indeksen bedre enn ventet

Et av de viktigste makrotallene fra Tyskland tikker inn over forventning fredag.

Børs

IFO-indeksen, som måler tilliten i næringslivet i Tyskland, var uendret på 102,2 fra april til mai (april-noteringen ble revidert opp fra 102,1).Konsensus lå ifølge vår makrokalender på 102,0.IFO-indeksen består av to deler, der første del måler virksomhetenes vurdering av den nåværende situasjon og der del to tar for seg forventninger til fremtidenIndeksen for nåværende situasjon steg fra reviderte 105,8 (opprinnelig rapportert: 105,7) til 106,0, mens forventningsindeksen falt fra ikke-reviderte 98,7 til 98,5.Konsensus lå på hhv. 105,5 og 98,5.IFO-indeksen blir til ved at 7.000 ledere i tyske bedrifter blir intervjuet.

ifo
tyskland
Nyheter
Børs