Instabank: Fra rødt til svart på bunnlinjen

Inntekts- og resultatveksten fortsetter for Instabank.

Instabank som ble lansert i høsten 2016, melder om et resultat etter skatt på 4,0 millioner kroner i første kvartal 2018, mot minus 3,2 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet tilsvarer også en dobling fra det foregående kvartalet. - Det er svært tilfredsstillende å kunne levere et resultat som er doblet fra forrige kvartal samtidig som vi har lansert nye produkter som salgsfinansiering med partnere som Skeidar og Power. I tillegg har vi klart å finne rom for å investere i oppskalering av virksomheten i det finske markedet, sier konsernsjef Robert Berg i Instabank. Les også: Instabank åpner i Finland Totale inntekter beløp seg til 38,1 millioner kroner, opp fra 15,0 millioner kroner i første kvartal 2017, mens netto utlån vokste med 250,7 millioner kroner i kvartalet til 1.569 millioner kroner.Banken venter fortsatt at netto utlån til kunder vil vokse til totalt mellom 2,4 og 2,6 milliarder kroner innen utgangen av 2018.Ved utgangen av kvartalet var bankens egenkapital på 312,2 millioner kroner.Selskapets aksje som er notert på OTC-listen, ble sist omsatt for 2,14 kroner noe som verdsetter banken til 438,7 millioner kroner. EmisjonI en separat melding opplyser Intastabank at bankens styre har vedtatt å benytte sin fullmakt fra selskapet sgeneralforsamling til en gjennomføre en mulig rettet emisjon på mellom 50 og 120 millioner kroner.Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen som tilrettelegges av Pareto Securities og SpareBank 1 Markets, skal benyttes til å styrke bankens kapital, samt sikre videre utlånsvekst. Tegningsperioden starter onsdag og utløper fredag 4. mai. Det opplyses at banken og tilretteleggerne allerede har fått indikasjoner på betydelig interesse fra bankens største aksjonærer.


Les også