Jakter 1,4 milliarder til Valiant Offshore

Mandag ble det kjent at riggselskapet Ocean Rig som er registrert på Cayman Islands og gjennomgikk en omfattende finansiell restrukturering i fjor sommer, vil skille ut sine to halvt nedsenkbare «harsh environment»-rigger i et eget selskap med navnet Valiant Offshore.Riggene det dreier seg om er de to femtegenerasjonsriggene «Leiv Eriksson» og «Eirik Raude» som er bygget i henholdsvis 2001 og 2002. Valiant Offshore vil overta de to riggene fra Ocean Rig for totalt 350 millioner dollar, eller rett i underkant av 2,9 milliarder kroner, fremgår det av en fersk investorpresentasjon.Inkludert arbeidskapital, generelle selskapsformål og transaksjonskostnader, kommer det totale beløpet som skal hentes inn på 415 millioner dollar, tilsvarende 3,4 milliarder kroner.Ocean Rig skal bidra med 240 millioner dollar i bytte mot 57,8 prosent av aksjene i Valiant Offshore, mens det resterende beløpet på 175 millioner dollar, tilsvarende 1,4 milliarder kroner, skal hentes inn gjennom en emisjon rettet mot institusjonelle investorer.Av nettoprovenyet skal 110 millioner dollar gå til reaktiveringen av «Eirik Raude» som har ligget i kaldt opplag utenfor Hellas siden 2016 etter å ha avsluttet sitt siste oppdrag utenfor Falklandsøyene. Det eksakte beløpet dette vil koste er oppgitt til 106,6 millioner dollar.Oppdraget med å hente inn milliardbeløpet ledes av de norske meglerhusene Clarksons Platou Securities og Pareto Securities. Sammen med Nordea Markets og ABN Amro, skal de norske meglergigantene selge totalt 17,5 millioner aksjer til kurs 10 dollar, til nye investorer.Aksjene i det nye selskapet skal noteres på den norske OTC-listen, og planen er en fullverdig notering på Oslo Børs i løpet av tredje kvartal.Vurderer flere kjøpDet har i lenger tid vært kjent at Ocean Rig, som i tillegg til de to «harsh environment»-riggene, eier en flåte på 11 ultradypvanns-boreskip, inkludert to under bygging, har sett på ulike strategiske muligheter etter press fra store aksjonærer, inkludert Elliot Management.Løsningen som nå velges blir et rendyrket spill på det attraktive «harsh environment»-markedet i Norge som er i ferd med å oppleve et solid oppsving.En kraftig økning i etterspørselen, kombinert med et begrenset antall slike rigger tilgjengelig, gjør at det ventes en ytterligere tilstramming av dette markedet i årene som kommer.Ifølge investorpresentasjonen, fremgår det at det gjeldfrie selskapet vil betale alt overskudd som utbytte til aksjonærene etter at begge riggene er levert.Med dagrater på mellom 300.000 og 350.000 dollar pr. dag og en estimert utnyttelsesgrad på 93 prosent for begge riggene, ventes et årlig EBITDA-bidrag på mellom 90 og 123 millioner dollar.Videre åpnes det opp for å øke flåten ytterligere gjennom kjøp av «harsh environment»-rigger i annenhåndsmarkedet og/eller strandede nybygg/resale-rigger som ligger klare ved verftene.Det åpnes også opp for å bestille nybygg. Faktisk opplyser selskapet at det allerede er i dialog med verft om det som omtales som attraktive «nybygg-slots».Det nyetablerte selskapet er også klar for å delta i konsolideringen av riggmarkedet. Enten ved å kjøpe, fusjonere, eller bli kjøpt opp.Strategisk partnerskapI tillegg til å skille ut Valiant Offshore som et eget selskap, kunne Ocean Rig mandag melde at det har inngått et strategisk partnerskap med ConocoPhillips Skandinavia på norsk sokkel.Den faste perioden er på tre år med opsjoner for ytterligere to år.Som en del av avtalen har partene inngått en kontrakt for «Leiv Eriksson» for boring av én brønn på rundt 90 dager, samt to opsjoner. Oppstart er andre halvår 2019.«Leiv Eriksson» er for tiden på oppdrag for Lundin, og dersom alle opsjoner blir utøvd, vil den ha jobb for det svenske oljeselskapet frem til kontrakten med ConocoPhillips starter.Valiant Offshore vil overta riggen med alle de nåværende kontraktene på plass, mens «Eirik Raude» vil bli levert når den er reaktivert, noe som er ventet å ta mellom 12 og 15 måneder fra den annonserte emisjonen er fullført.Etter den ferske kontrakten med ConocoPhillips har selskapet en ordrereserve på totalt 132 millioner dollar, eller nær 1,1 milliarder kroner. Valiant Offshore skal ledes av Ocean Rig-sjef Pankaj Khanna og drives fra Norge der selskapet tar over kontoret og personellet til Ocean Rig.Et datterselskap av Ocean Rig skal drive riggene under en management-avtale der Valiant må ut med 15.500 dollar pr. dag pr. rigg. Denne avgiften faller til 12.500 dollar pr. dag dersom Valiant Offshore eier seks eller flere rigger.