Ivan Kverme

Kari Due-Andresen om rentedommen

Renten skal ikke like mye opp som Norges Bank ser for seg, mener Kari Due-Andresen sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets.

I dag er det rentemøte i Norges Bank, og Handelsbanken Capital Markets venter at sentralbanken holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent.Møtet nå i mai er et såkalt mellomliggende møte, det vil si et møte som ikke følges av en pengepolitisk rapport.Ser nedsiderisiko«Norges Bank gjør så godt som aldri noe med pengepolitikken ved slike mellomliggende møter, og etter hvert har også pressekonferansen i etterkant av disse rentemøtene blitt kuttet ut, noe som har gjort dem enda mindre interessante for markedet», skriver Kari Due-Andresen sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets i fersk rapport.«Det er lite ny informasjon siden rentemøtet i mars, men informasjonen vi har er i sum noe på den svake siden av Norges Banks forventning. Inflasjonen har igjen vært svakere enn forventet, og selv om deler av dette nok kan skyldes midlertidige forhold, ser vi nedsiderisiko til Norges Banks inflasjonsprognoser lenger frem», fortsetter hun.Hun viser til at arbeidsmarkedet, som speiler utviklingen i realøkonomien, også har vist en noe svakere utvikling enn forventet. Rentene ute har falt noe siden mars, og i tillegg har påslagene i pengemarkedet vært høyere enn forventet.«Alle disse faktorene peker i retning av en lavere rentebane fra Norges Bank», skriver sjeføkonomen.Videre peker hun på at boligmarkedet ser ut til å ha bunnet ut, og den lille prisoppgangen i mars (sesongjustert) var rimelig i tråd med Norges Banks prognose.I snitt har kronekursen vært marginalt svakere enn ventet hittil i 2. kvartal, mens oljeprisen har vært høyere.«Disse faktorene ville talt for en noe høyere rentebane. Til tross for at det er kort tid siden mars, og vi har lite ny informasjon, trekker utviklingen i sum i retning av en noe lavere rentebane enn den i mars. Men noen ny rentebane får vi altså ikke ved møtet i dag, men først i juni», skriver Due-Andresen.Heving i septemberI mars signaliserte Norges Bank at styringsrenten vil bli satt opp over sommeren.Markedet forventer at rentehevingen kommer i september. Vi tipper at Norges Bank ønsker å se an situasjonen fram mot juni og si så lite som mulig i dag.Slik vi vurderer utsiktene nå, ligger det fortsatt an til renteheving i september. Men vi tror ikke renten skal like mye opp som Norges Bank ser for seg videre framover.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også