- Kjøp disse 10 aksjene

Investtech plukker ut 10 spennende aksjer, hvorav tre norske.

Børs

Fredag 25. mai er det syv nye aksjer i Investtechs portefølje Norden Topp 10, som nå består av fire svenske, tre norske, to danske og en finsk aksje.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra sine tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over én million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. Polarcus Ltd(PLCS.OL) - 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 2.2 (-0.02)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Polarcus Ltd og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1.60 kroner. Objektivet ved 2.18 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 2.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2. Chr. Hansen Holding(CHR.CO) - 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 602.6 (9)Chr. Hansen Holding viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 594 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 594 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3. Tryg(TRYG.CO) - 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 146 (0.2)Tryg ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 145 kroner. Videre oppgang til 152 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 145 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4. MTG B(MTGB.ST) - 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 356.6 (0.4)MTG B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 311 kroner. Objektivet ved 351 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 344 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5. Ocean Yield(OCY.OL) - 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 69.1 (-0.4)Ocean Yield ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 63.05 kroner og motstand på 70.82 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved cirka 68.70 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 68.70 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6. Seadrill(SDRL.OL) - 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 3.49 (0.21)En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Seadrill har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 3.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7. Konecranes Oyj(KCR.HEX) - 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 36.57 (0.06)Konecranes Oyj ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 35.35 euro. Videre oppgang til 37.63 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 36.00 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 36.00 euro ved reaksjoner tilbake. Negativ volumbalanse indikerer at selgerne er aggressive mens kjøperne er passive, og svekker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8. ÅF(AFB.ST) - 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 200.4 (-0.8)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i ÅF og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 192 kroner. Videre oppgang til 223 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 190 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9. Bravida Holding AB(BRAV.ST) - 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 69.9 (0.4)En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Bravida Holding AB har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 59.02 kroner. Objektivet ved 68.04 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 62.40 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10. AarhusKarlshamn(AAK.ST) - 24. mai 2018. Siste sluttkurs: 783 (8)AarhusKarlshamn ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 770 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 770 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

investtech
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse