- Kjøp disse syv aksjene

Arctic Fund Management bytter ut én aksje i ukeporteføljen.

Børs

Porteføljeforvalter Alexander Larstedt Lager i Arctic Fund Management bytter ifølge dn.no ut én aksje i sin ukeportefølje.Entra går inn, mens TGS går ut.Porteføljen:

  • Polarcus
  • Statoil
  • Subsea 7
  • BerGenBio
  • Entra
  • NRC Group
  • Telenor

arctic fund management