Kurven som skremmer traderne

Verdensøkonomien har hatt jevn vekst siden finanskrisen i 2008/2009. Er oppturen snart slutt?

Henrik Sommerfelt, sjef for CMC i Norge. Foto: CMC

Differansen - spreaden - mellom den amerikanske 2- og 10-års statsobligasjonsrenten lå fredag på 50 basispunkter. Med unntak av et par tilfeller i april er dette den laveste spreaden siden september 2007. Den gangen ble utviklingen etterfulgt av en kraftig resesjon, kommenterer CMC-strateg Henrik Sommerfelt.- Flat yield-kurve innebærer at det er liten forskjell mellom forventningene til korte og lange renter. Det betyr liten tro på høykonjunktur og behov for høy styringsrente. Spreaden kan også bli negativ, en invertert yield-kurve, som betyr at korte renter er høyere enn lange. Dette har historisk vist seg å være en svært treffsikker indikator på nært forestående perioder med resesjon. Yield-kurven inverterte like før resesjonene i 1981, 1991 og 2000 og snaut to år forut for den store resesjonen i 2008. I tillegg har sentralbanken i USA konkludert med at en flatning av yield-kurven har indikert resesjon i alle ni tilfeller siden 1955, heter det i kommentaren fra Sommerfelt.Om tre uker er det duket for rentebeslutning i Fed og markedet har foreløpig priset inn 95 prosent sannsynlighet for at renten settes opp med 25 basispunkter.- Dette blir i så fall den syvende rentehevingen Fed foretar seg siden slutten av 2015, og tradere spør seg om rentehevingstempoet er for høyt, sier strategen.Høyere renter medfører høyere dollarkurs, importert deflasjon og generelt lavere investeringslyst. Dersom amerikansk økonomi er på stø kurs, er dette et nødvendig tiltak for å forhindre inflasjon. Dersom økonomien derimot er sårbar, kan kontraktiv pengepolitikk gi negative følger.Arbeidsmarkedstallene i USA, uttrykt ved nonfarm payrolls, har de siste månedene vært positive, og inflasjonen ser ut til å ta seg noe opp. Inflasjonen har ikke klart å holde seg stabilt over to prosent som er Feds målsetning. Ytterligere rentehevinger gjør det enda vanskeligere, ifølge Sommerfelt.I tillegg har Fed planer om å gjennomføre kvantitative reverseringsprogrammer. Dette vil ha en dempende effekt på økonomien. Flere viktige økonomiske nøkkeltall som retail sales og reallønninger viser også svakere økonomisk vekst enn Fed ønsker seg. Tradere spør seg om økonomien tåler de varslede rentehevingene.- Aksjemarkedet i USA er, til tross for korreksjonen i februar, fremdeles høyt priset, spesielt hvis du legger til grunn stigende renter og svakere økonomisk vekst. Dersom økonomien viser seg å ikke være robust nok til å håndtere Feds kontraktive pengepolitikk vil den internasjonale børsfesten kunne være over, avslutter Sommerfelt.