Lakseprisen stiger

Eksportprisen på fersk oppdrettslaks steg 6,5 prosent sist uke.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 71,16 kroner pr kilo fersk oppdrettslaks i uke 18.Det tilsvarer en oppgang på 6,5 prosent fra foregående uke.Det ble eksportert 13.735 tonn fersk laks, som tilsvarer en reduksjon på 5,3 prosent fra uke 17.I samme periode ble det eksportert 310 tonn frossen laks, som tilsvarer en oppgang på 63,2 prosent.Eksportprisen på frossen laks var 56,87 kroner pr kilo, ned 4,9 prosent fra uken i forveien.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også