Magseis rykker opp på børsen

Magseis noteres på Oslo Børs.

Børs

Oslo Børs vedtok å ta aksjene i Magseis ASA opp til notering på Oslo Børs. Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag oppfyller opptakskravene på Oslo Børs. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 16. juli 2018.Magseis er i dag notert på Oslo Axess.

magseis
Nyheter
Børs