Marine Harvest låner milliardsum

Obligasjonen var betydelig overtegnet.

Børs

Marine Harvest har utstedt et 5-årig senior usikret obligasjonslån på 200 millioner euro med forfall 12. juni 2023, går det frem av en børsmelding.Lånet bar betydelig overtegnet.Obligasjonen vil ha en kupongrente på tre måneders EURIBOR + 2,15 prosent per år.Provenyet vil gå til generelle selskapsformål.Les mer her.

marine harvest
obligasjonslån
Nyheter
Sjømat
Børs