Mer arbeid til BW Offshore

Én FPSO har nå arbeid til utgangen av første kvartal 2019.

BW Offshore meldte 31. mars at selskapet hadde signert en midliertidig kontraktsforlengelse for FPSOen Abo med Enis datterselskap Nigerian Agip til 30. april 2018.Forlengelsen ble gjort for å sikre driftskontinuitet mens partene arbeidet for et endelig forhandlingsresultat, ble det opplyst. Tirsdag melder selskapet at det har signert en kontrakt om forlengelse til 31. mars 2019.Kontrakten består av en fast periode på to måneder og en forlengelse på ytterligere ni måneder til de samme vilkårene, opplyser BW Offshore.