Mer stemmekraft til B2Holding-topp

Brian Cliff Olguin

I forkant av fredagens generalforsamling har styrelederen i B2Holding sikret seg mer stemmekraft.

Styreleder i B2Holding, Jon Harald Nordbrekken, har ifølge en børsmelding mottatt fullmakter til å stemme for og representere om lag 47,4 millioner aksjer ved selskapets årlige generalforsamling som skal avholdes fredag 25. mai.Det tilsvarer 11,67 prosent av de stemmeberettigede aksjene i selskapet.Fra før eier Nordbrekken folk tilknyttet ham, 26,6 millioner aksjer, till 6,54 prosent av de stemmeberettigede aksjene.Det betyr at Nordbrekken - etter de mottate fullmaketene - kontrollerer 18,21 prosent av stemmene i selskapet.Fullmaktene kommer ikke med stemmeinstruksjoner, opplyses det.


Les også