Morten Astrup om Gulfmark Offshore: - Et interessant spill

Restrukturert offshorerederi bidro til nok en god måned for high yield-fondet til Morten Astrup.

Morten Astrup. Foto: Finansavisen.
Børs

I slutten av april i fjor, besluttet Storm Capitals High Yield-fond, Storm Bond Fund, med Morten E. Astrup i spissen å investere i obligasjoner utstedt av det amerikanske offshorerederiet Gulfmark Offshore.Selskapet var på daværende tidspunkt i brudd med lånebetingelsene sine, og en omfattende restrukturering var ventet i nær fremtid.«Vi synes denne muligheten er svært interessant da obligasjonene omsettes for en betydelig rabatt til den estimerte likvideringsverdien, eller 4,4 millioner (dollar. Journ.anm) pr. fartøy, noe vi mener begrenser nedsiden i en potensiell restrukturering», skrev Astrup i månedsrapporten til det London-baserte fondet. Da obligasjonsgjelden utgjorde størstedelen av gjeldsstrukturen, ventet Storm-forvalterne at obligasjonene ville bli konvertert til egenkapital, og dermed «skape et mer eller mindre gjeldfritt spill på amerikansk oljeservice, noe vi tror vil føre til sterke innhentingsutsikter for obligasjonene som nå omsettes for 53,5 prosent av pålydende».GjeldskonverteringI løpet sommeren 2017 gikk Gulfmark Offshore gjennom en restruktureringsprosess under den amerikanske konkurslovgivningen Chapter 11.14.november ble denne fullført, og som Storm Capital ventet, ble store deler av gjelden konvertert til egenkapital.Gjeld på totalt 429,6 millioner dollar, tilsvarende rundt 3,5 milliarder kroner med dagens valutakurs, ble konvertert til egenkapital, og i tillegg ble det hentet inn rundt 125 millioner dollar i friske penger. Det tilsvarer rundt én milliard norske kroner.Det ble også opplyst at det norske datterselskapet GulfMark Rederi hadde inngått en avtale med DNB Bank, DNB Capital og utvalgte fond ledet av britiske Hayfin Capital Management, om å sikre lån på inntil 25 millioner dollar, eller rundt 200 millioner kroner.- GulfMark er nå posisjonert som et av de best kapitaliserte selskapene i den globale offshoreindustrien. Med betydelig forbedret finansiell styrke, er vi klare for å bygge på den verdensklasse servicen vil leverer til våre kunder, samtidig som vi kapitaliserer på verdiøkende muligheter for aksjonærene våre, uttalte konsernsjef i GulfMark Offshore, Quintin Kneen da restruktureringen var fullført.AksjehoppTil tross for at både oljepris og aktivitetsnivå har steget kraftig siden i høst, har Gulfmark-aksjen blitt handlet relativt flatt.På New York-børsen har aksjen stort sett blitt omsatt i området mellom 28 og 30 dollar.Selv ikke varme anbefalinger fra meglerhuset Clarksons Platou Securities har hjulpet på. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 65 dollar.I april har det imidlertid skjedd litt, og aksjen ble sist omsatt for 34,55 dollar, noe som er 19 prosent høyere enn ved utgangen av mars.Morten Astrup skriver i Storm Capitals ferskeste månedsrapport at oljeserviceindeksen OSX endelig snudde i april etter å ha har hengt litt etter den stigende oljeprisen.«Posisjonen vår i Gulfmark ble positivt påvirket med 19 prosent på grunn av det positive skiftet i sentimentet og bedre inntjeningsutsikter for PSV-markedet gjennom den kommende sommersesongen», heter det i rapporten.«Vi mener Gulfmark stikker seg ut som et interessant spill på et offshoreoppsving på grunn av den veldig attraktive impliserte skipsverdsettelsen, sterke balanse med en solid likviditetsposisjon og det faktum at det er et åpenbart oppkjøpsmål i et konsoliderende marked», skriver Astrup videre og påpeker at de ser sterke risk/reward-karakteristikker inn i andre halvår 2018.Olje og shippingGulfmark Offshore var den største bidragsyteren til at Storm Bond Fund leverte en positiv avkastning på 0,4 prosent i april.Den største negative bidragsyteren var mobilselskapet Lebara.På listen over fondets største investeringer, finner vi blant annet obligasjoner utstedt av DNO, DOF Subsea, Okea, MPC Container Ships og Golar LNG Partners. Den største posisjonen er et obligasjonslån utstedt av Veritas Petroleum Services som gir en yield på 9,5 prosent.Hittil i år er fondet opp 2,0 prosent.I 2017 oppnådde fondet en avkastning på 13,3 prosent, og året før der hele 17,8 prosent.

morten astrup
storm bond fund
storm capital management
gulfmark
lebara
obligasjoner
restrukturering
offshorerederi
clarkson platou securities
high yield
fond