MPC Container Ships sprenger alle grenser

Har hentet inn fem milliarder i kapital, og bygget opp en flåte på 65 containerskip i løpet av kun ett år(!). Nå er rederiet notert på Oslo Børs' hovedliste.

Ledelsen i MPC Container Ships var svært fornøyde da de kunne ringe i bjellen ved åpningen på Oslo Børs torsdag i forbindelse med at containerrederiets aksjer har blitt overført fra Oslo Axess til hovedlisten på Oslo Børs.Ser man på selskapets utvikling fra det ble etablert i april i fjor til nå, er det all grunn til å være fornøyd.I løpet av sitt første driftsår har MPC Container Ships tatt steget fra notering på Merkur Market, via Oslo Axess, og nå altså på selveste Oslo Børs’ hovedliste.«Noteringen på hovedlisten markerer en verdig avslutning på et hektisk, men imponerende første driftsår for MPC Container Ships», skriver DNB Markets – en av rederiets tilretteleggere – på sine hjemmesider. Fearnley Securities bidro også i forbindelse med noteringen.Konsernsjef Constantin Baack var gjest hos HegnarTV 22. mars. Se igjen sendingen her. KjendistungtVidere har rederiet hentet inn rundt 3,4 milliarder kroner i egenkapital og om lag 1,6 milliarder kroner gjennom et betydelig overtegnet obligasjonslån.Flere profilerte, norske investorer har bidratt i selskapets kapitalutvidelser, og på den seneste aksjonæroversikten finner vi både Harald Moræus Hanssen, Arne Blystad, Martin Mølsæter og Runar Vatne som alle er blant de 30 største eierne gjennom sine respektive selskaper. Pengene har gått til å skape en stor flåte med såkalte feeder-containerskip - skip som har plass til mellom 1.000 og 3.000 containere.Faktum er at ved å ha kjøpt 65 slike skip i løpet av det siste året, har rederiet blitt den største eieren av feeder-containerskip i hele verden.Les også: DNB Markets anbefaler MPC Container ShipsSpot onRederiet ble etablert for å utnytte historisk lave skipsverdier, og med grunnlag i en forventning om et oppsving i både rater og verdier.Mye tyder på at timingen var «spot on».«I begynnelsen av 2017 var containerfrakt-markedene på «rock bottom», men en rekke utviklinger førte til en oppfatning blant flere markedsaktører at det verste snart kunne være over», skriver rederiet i sin årsrapport, og viser til at rekordhøy skrapeaktivitet i 2016, samt få leveringer av nybygg, hadde lagt grunnlaget for en rebalansering av markedet.Det som manglet var etterspørselsvekst, og denne kom – enda sterkere enn ventet – i 2017, noe som ifølge selskapet resulterte i en etterlengtet markedsforbedring.Selskapet fant ut at oppkjøp av feeder containerskip i annenhåndsmarkedet med plass til mellom 1.000 og 3.000 containere, var en av de mest attraktive investeringsmulighetene i shipping.De første 41 skipene ble kjøpt i en nimåneders periode seom rederiet omtaler som et «unikt vindu». I samme periode har både rater og verdier økt kraftig i segmentet MPC Container Ships sikter seg inn mot. I desember 2017 var time charter-ratene for skip med plass til 1.700 containere opp 37 prosent på årsbasis, mens oppgangen for skipene med plass til 2.750 containere var på hele 55 prosent.Til tross for at verdiene på 10 år gamle skip av samme type hadde steget med henholdsvis 64 prosent og 87 prosent år over år, vil rederiet fortsette å hamstre skip.«(..) etter selskapets syn, gir det nåværende prisnivået fortsatt et attraktivt inngangspunkt for ytterligere oppkjøp. Derfor har konsernet planer om å øke flåten sin ytterligere gjennom innvannende oppkjøp i 2018», heter det i årsrapporten.Konsernsjefen har tidligere uttalt at målet er en flåte på 100 skip.Attraktivt tilbudI forbindelse med noteringen på Oslo Børs, solgte rederiet 75.000 eksisterende aksjer til norske investorer med rabatt. Hver investor kunne kjøpe 250 kroner aksjer til det laveste av 44 kroner og tre kroner under sluttkursen 27.april som endte på 49 kroner. Dermed fikk rederiet 300 nye investorer som alle fikk aksjer til 44 kroner pr. stykk gjennom tilbudet som ble betydelig overtegnet.Salget ble gjort for å få 500 forskjellige aksjonærer, noe som er et av kravene for en notering på hovedlisten til Oslo Børs.Første handelsdag på Oslo Børs endte med en oppgang på 1,63 prosent til 50 kroner. Dermed har alle aksjonærene som benyttet seg av tilbudet, allerede en gevinst på nær 14 prosent.


Les også